BOX GIRDER
I - GIRDER
         
 
 BOX GIRDER
 
 I GIRDER
 
       
   แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
 
 ตารางรับน้ำหนักของแผ่นพื้น
 

 ข้อแนะนำในการติดตั้ง
 1. พื้นคอนกรีตอัดแรงแผ่นเรียบ CTR อกแบบเป็น SIMPLE SPAN ให้มีจุดรองรับอยู่ปลายทั้งสองข้างของแผ่นพื้นเท่านั้น
 2. ก่อนติดตั้งพื้นควรปรับระดับหลังคานรองรับให้เรียบสม่ำเสมอ เพื่อให้ท้องแผ่นพื้นสัมผัสหลังคานเต็มหน้า
 3. เมื่อปูพื้นเส็จแล้ว ก่อนเทคอนกรีตทับหน้า ระวังอย่าให้ของหนักตกกระแทก เพราะอาจทำให้พื้นแตกร้าวได้
 4. ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดที่ 28 วัน อย่างน้อย 210 ก.ก./ซ.ม. 2 เททับหน้าหนา 5 ซ.ม. โดยมีตะแกรงเหล็กกันแตกร้าวขนาด
     6 ม.ม. ผูกเป็นตะแกรง 25 ซ.ม. หินผสมคอนกรีตไม่ควรโตเกินกว่าครึ่งนิ้ว
 5. การเทคอนกรีตนอกเหนือจากข้อแนะนำในข้อ 4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรผู้ออกแบบ  ห้ามใช้ปูนทรายแทนคอนกรีต
 6. หากเมื่อปูพื้นแล้วมีช่องว่างเหลือ ควรใช้วิธีตั้งแบบเสมอท้องด้วยไม้อัดพื้นเรียบ ใส่เหล็กเสริมและเทคอนกรีตปิดช่องนั้น
 7. การปรับพื้นก่อนเททับหน้า ให้ใช้ค้ำยันตรงจุดกึ่งกลางช่วงคานปรับให้ท้องแผ่นพื้นเรียบเสมอกัน แล้วจึงเทคอนกรีตทับหน้า
Current Pageid = 32